Dojazd do Cambria Suites lotniska Akron-Canton

Cambria Suites Akron-Canton Airport znajduje si? w mie?cie Green, Ohio. Jednak adres pocztowy jest uwa?any Uniontown, Ohio 44685. Hotel jest dogodnie zlokalizowany mi?dzy miastami Akron i Canton w ci?gu oko?o 10 mil od ka?dego. Hotel jest ?atwo dost?pny tu? przy I-77 przy wyje?dzie # 118.

Z pó?nocy

Weź Interstate 77 na południe, aby zamknąć 118 (241 Massillon Rd.). Skręć w prawo w Massillon Rd / OH-241 i przejdź 0.2 mil do Thorn Drive. Skręć w lewo (East) na Thorn Drive 0.1 mil do Cambria Suites Akron-Canton Airport.

Od po?udnia

Weź Interstate 77 North, aby zakończyć 118 (241 Massillon Rd.). Skręć w lewo na Massillon Rd / OH-241 i przejdź 0.2 mil do Thorn Drive. Skręć w lewo (East) na Thorn Drive 0.1 mil do Cambria Suites Akron-Canton Airport.

Od Interstates 76 lub 80

Wjedź na drogę międzystanową nr 77 na południe i udaj się do wyjścia nr 118 (241 Massillon Rd.). Skręć w prawo na Massillon Rd / OH-241 i przejdź 0.2 mil do Thorn Drive. Skręć w lewo (East) na Thorn Drive 0.1 mil do Cambria Suites Akron-Canton Airport.

Z drogi mi?dzystanowej nr 70 lub drogi stanowej 30

Wjedź na drogę międzystanową 77 na północ i udaj się do wyjścia nr 118 (241 Massillon Rd.). Skręć w lewo na Massillon Rd / OH-241 i przejdź 0.2 mil do Thorn Drive. Skręć w lewo (East) na Thorn Drive 0.1 mil do Cambria Suites Akron-Canton Airport.