Spotkania i wydarzenia

 • CambriaTemp04.jpg
 • rawpixel-714362-unsplash.jpg

Hotel Meetings & Events w mie?cie Uniontown, OH

Zarezerwuj miejsce spotka? z hotelem i apartamentami Cambria!

Nasz hotel i apartamenty Cambria Akron-Canton Airport zapewniaj? wszystko, czego potrzeba do udanych spotka? biznesowych na trasie w obszarze Akron, w tym: ponad 1200 metrów kwadratowych powierzchni konferencyjnych i spotka?, sprz?tu audio / wideo, us?ug gastronomicznych, centrum biznesowego z faksu, kopiowania i drukowania us?ug oraz bezp?atne WiFi w ca?ym hotelu.

Funkcje sali konferencyjnej

 • Sale bankietowe i konferencyjne dla maksymalnie 80 osób
 • Sala posiedze? zarz?du do 14 osób
 • Us?ugi cateringowe dla wi?kszo?ci eventów
 • Us?ugi audio i wideo
 • Centrum biznesowe, w tym komputery osobiste z dost?pem online i mo?liwo?ciami drukowania
 • Bezp?atny transport na lotnisko
 • Darmowe WiFi w ca?ym hotelu
 • Us?ugi kopiowania, faksowania i skanowania
 • Transport do innych dost?pnych obszarów

Zarezerwuj nadchodz?ce wydarzenie i rezerwacj? grupow?, przesy?aj?c nasz formularz zg?oszeniowy poni?ej!