Chỉ dẫn đến Cambria Suites Akron-Sân bay Canton

Cambria Suites Akron-Sân bay Canton nằm ở thành phố Green, Ohio. Tuy nhiên, địa chỉ gửi thư được coi Uniontown, Ohio 44685. Khách sạn nằm ngay tại giữa các thành phố Akron và Canton trong vòng khoảng 10 dặm từ mỗi. Khách sạn có thể dễ dàng tiếp cận ngay ra khỏi I-77 ra khỏi lối ra số 118.

T? phía B?c

Đi theo đường liên bang 77 về phía nam để ra khỏi 118 (241 Massillon Rd.). Rẽ phải vào Massillon Rd / OH-241 và tiến hành 0,2 dặm để Thorn Drive. Rẽ trái (Đông) trên Thorn Drive 0.1 km tới Sân bay Cambria Suites Akron-Canton.

T? mi?n Nam

Đi xa lộ 77 tới Bắc để thoát 118 (241 Massillon Rd.). Rẽ trái vào Massillon Rd / OH-241 và tiến hành 0,2 dặm để Thorn Drive. Rẽ trái (Đông) trên Thorn Drive 0.1 km tới Sân bay Cambria Suites Akron-Canton.

T? Interstates 76 ho?c 80

Nhập vào Interstate 77 về phía Nam và đi tới lối ra 118 (241 Massillon Rd.). Rẽ phải vào Massillon Rd / OH-241 và tiến hành 0,2 dặm để Thorn Drive. Rẽ trái (Đông) trên Thorn Drive 0.1 km tới Sân bay Cambria Suites Akron-Canton.

Từ Quốc lộ 70 hoặc Đường 30 của Tiểu bang

Kết hợp lên đường cao tốc Interstate 77 và đi theo lối ra 118 (241 Massillon Rd.). Rẽ trái vào Massillon Rd / OH-241 và tiến hành 0,2 dặm để Thorn Drive. Rẽ trái (Đông) trên Thorn Drive 0.1 km tới Sân bay Cambria Suites Akron-Canton.